Profiel

Renia Taal & Tekst is sinds 1997 zowel in Vlaanderen als in Nederland bekend geworden door zijn gratis taalbrieven.
Deze vorm van dienstverlening was destijds nieuw op internet en werd in verschillende e-zines met waardering besproken.

De eerste grote opdracht was de wekelijkse taalredactie van het volledige Clickx-magazine gedurende 3 jaar.

Rond 2000 werd ons bureau door Bowne Global Solutions ingeschakeld voor medewerking aan twee projecten van MSN: Communities en Search, een opdracht die veel nuttige contacten met editors en vertalers over de gehele wereld zou opleveren.

Daarna volgde onder meer werk aan verschillende brochures van de Vlaamse Gemeenschap waaronder het herschrijven van een wetenschappelijke studie over emancipatiezaken voor een ruimer publiek.

Leerzaam was de deelname aan de vertaling van het bekende Duitse standaardwerk Selfhtml naar de HTML-bijbel van Easy Computing.

 

Vanaf 2005 werkten we opnieuw als internet editors, nu voor o.a. MSN Nederland en MSN België in opdracht van Lionbridge Technologies. Dankzij onze jarenlange ervaring met MSN-projecten, behoorde ook het opleiden van nieuwe editors en projectmanagers van Lionbridge tot onze taken.

Daarnaast werkten wij twee jaar lang aan het optimaliseren van de Nederlandstalige website Homeaway.nl van van Holiday-Rentals in Londen.

Met een vast team gespecialiseerde vertalers verzorgden wij van 2005 tot 2009 voor Multiling (VS) het terminologiebeheer, de vertalingen en revisies van een groot aantal octrooien voor Procter & Gamble. Omdat door de gewijzigde octrooiwetgeving minder vertalingen vereist zijn, loopt deze opdracht nu in beperktere mate.

Voor het Leuvense biotechbedrijf Tigenix hebben we in 2011/2012 samen met het grafisch ontwerpbureau Gravar twee uitgebreide patiëntenbrochures over kraakbeenimplantaties gemaakt, een zeer bijzondere en overlegintensieve opdracht.

Tegelijkertijd en eveneens met Gravar twee informatieve websites voor opvoedingsinstellingen in Beveren...